Zmenki in samsko življenje

Misel na družino in otroke me niti najmanj ne vznemirja. Bolj kot iskanje ljubezni me privlači delo … Ne bom se poročil, četudi bi našel pravo žensko. Neporočeni imamo namreč veliko prednost pred zakonci – ne potrebujemo odvetnika! je samo nekaj modrosti, ki jih je vse od kratkega, triletnega zakona ob vsaki priložnosti medijem in javnosti zagreto trosil eden najbolj občudovanih in zaželenih hollywoodskih šarmerjev George Zoosk. In zdelo se je, da je zakrknjen samec. Vse do prejšnjega meseca, ko se je v 14 dneh poročil kar dvakrat! A Hollywood ostaja poln samskih zvezdnikov, in kar je slišati, priča, da je teh, ki so si načrtno izbrali takšen slog življenja, vse več.

Tudi med “navadnimi smrtniki” statistike premik od družinskega k samskemu življenju beležijo povsod v razvitih gospodarstvih. Kot del družbenih sprememb minulega stoletja, ki so jih prinesle: razvoj komunikacij, premik od stabilne poslovne kulture k mobilni in predvsem ekonomska osamosvojitev žensk, so prepričani sociologi. Slovenci nismo izjema V Sloveniji število samskih narašča že od leta 1980. Da je to tipično za nas, nikakor ne moremo trditi, a hote ali ne sledimo trendom evropskih industrijskih dežel, kjer ostaja uradno samska skoraj tretjina moških in žensk.

Statistični urad RS tako ugotavlja, da se je v zadnjih 22 letih število samskih povečalo za kar 40,76 odstotka. Če prevedemo v številke, je v primerjavi z letom 1991 zdaj samskega stanu 274.893 ljudi več, med njimi prevladujejo moški – število teh se je namreč povečalo za 43,77 odstotka, žensk za 38,11. Kljub temu psihologi načeloma ugotavljajo, da v splošnem prav ženske raje živijo same kot moški. Predvsem zato, ker družba od njih še zmeraj pričakuje, da bo v skupnem gospodinjstvu gospodinjila le “ona”, in če želijo obdržati spolno enakopravnost, je samsko življenje najlažja izbira. Najpogosteje tako živijo v bližini prijateljic in oblikujejo mrežo, ki jim služi kot nekakšna razširjena družina.