Kdaj moramo obiskati center varne vožnje?

Usposabljanje voznikov začetnikov se začne z nekaterimi povsem osnovnimi opravki, recimo z zdravniškim pregledom, konča pa se z dodatnim usposabljanjem s področja varne vožnje. Že res, da se za varno vožnjo dobro izurimo že v sklopu praktičnega usposabljanja pri šoli vožnje, a potrebujemo še kar nekaj izkušenj, da se res naučimo prepoznavati tveganja in reagirati na kočljive situacije v praksi. Zato center varne vožnje obiščemo potem, ko že imamo vozniško dovoljenje in status voznika začetnika.

Dodatno usposabljanje je obveznost, ki ni v sklopu programa avtošole. Šola vožnje sicer lahko pomaga pri prijavi in pri drugih postopkih, a kandidat ima sam odgovornost za opravljanje te obveznosti v pravem času. Kdaj obiskati center varne vožnje? Termini so prilagodljivi, bomo pa morali počakati vsaj šest mesecev po pridobitvi začasnega vozniškega dovoljenja.

Termin za obisk centra varne vožnje

Po pridobljenem vozniškem dovoljenju lahko zapeljemo na ceste in pridobivamo praktične izkušnje s samostojno vožnjo. Tako smo že samostojen udeleženec v prometu, čeprav imamo še status voznika začetnika. Tečaj varne vožnje je še zadnja zahteva, preden lahko podaljšamo vozniško dovoljenje do polne veljavnosti. Tako je treba obiskati center varne vožnje, kar lahko opravimo po vsaj šestih mesecih od datuma izdaje vozniškega dovoljenja.

Časa pa imamo do poteka veljavnosti začasnega vozniškega dovoljenja, torej dve leti. To nam pušča leto in pol časa, da se prijavimo na dodatno usposabljanje in opravimo vse obveznosti.

Na center varne vožnje s pomočjo avtošole

Avtošola bo svojim kandidatom gotovo rade volje pomagala tudi pri opravljanju obveznosti pri centru varne vožnje. Na spletni strani https://zsam-celje.si/varna-voznja.html so zbrane informacije o dodatnem usposabljanju in nekatere možnosti za asistenco, ki jo pri tem nudi avtošola. Med drugim lahko dobimo vozilo za najem ter pomoč pri prijavi in formalnih postopkih. Tu se spet pokaže, da je izbira dobre avtošole najboljša pot do vozniškega dovoljenja.